Tamesis Forklift

Carretilles i material d'elevaci贸

Tamesis Forklift

Carretilles i material d'elevaci贸

Crta. d'Artesa s/n 43400 Montblanc - +34 977 86 20 59 - tamesis@tamesisforklift.com - www.tamesisforklift.com

Pol铆tica de privacitat

NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE PRIVACITAT I PROTECCI脫 DE LES DADES PERSONALS.

TAMESIS FORKLIFT conscient de la import脿ncia de garantir el dret a la intimitat i protecci贸 de dades dels usuaris, i en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament general de protecci贸 de dades (EU) 2016/679 (RGPD), aix铆 com en compliment de la normativa nacional aplicable en mat猫ria de protecci贸 de dades, informa a continuaci贸 sobre els tractaments de dades de car脿cter personal a trav茅s del present lloc web.

IDENTIFICACI脫 DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

TAMESIS FORKLIFT S.L.

TRACTAMENTS REALITZATS A TRAV脡S DEL LLOC WEB

L鈥檃cceptaci贸 a la Pol铆tica de privacitat suposa la declaraci贸 del seu consentiment per a que TAMESIS FORKLIFT, pugui remetre-li comunicacions per correu electr貌nic o un altre mitj脿 de comunicaci贸 equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informaci贸 i de Comer莽 Electr貌nic. En el sup貌sit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a TAMESIS FORKLIFT, a l'adre莽a anteriorment indicada o al correu electr貌nic tamesis@tamesisforklift.com, manifestant la seva voluntat.

TAMESIS FORKLIFT no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho far脿 en el futur, excepte en els casos seg眉ents: que sigui requerit per Llei, que sigui necessari a efectes contractuals o que vost猫 hagi donat el seu consentiment expl铆cit per fer-ho.

L'usuari s'haur脿 de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informaci贸 facilitada de manera que correspongui, a cada moment, a la seva situaci贸 actual.

El tractament de les dades de car脿cter personal subministrats per l'usuari es realitzar脿 per TAMESIS FORKLIFT, amb subjecci贸 a la Pol铆tica de Privacitat continguda en aquest lloc web.

Quan l'usuari facilita les seves dades a trav茅s dels diferents canals disponibles s贸n recopilades i emmagatzemats per l' TAMESIS FORKLIFT per a les seg眉ents finalitats:

Formulari Contacte

A trav茅s d'aquest formulari electr貌nic es demanen les dades m铆nimes necess脿ries per identificar a l鈥檜suari i facilitar la comunicaci贸.

Finalitat del tractament

Contestar a les sol路licituds d鈥檌nformaci贸 dels usuaris, aix铆 com la comunicaci贸 d鈥檌nformaci贸, difusi贸 i publicacions sobre les activitats gestionades per la empresa i temes d鈥檌nter猫s.

Legitimaci贸

Les dades de car脿cter personal s贸n obligat貌ries per tramitar la sol路licitud del formulari de contacte.

La base legal per al tractament 茅s l鈥檃cceptaci贸 com usuari del lloc web de la Pol铆tica de Privacitat, correu electr貌nic i xarxes socials.

L鈥檜suari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que aix貌 afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Uni贸 Europea.

Termini de conservaci贸 de les dades

Una vegada resolta la seva sol路licitud per mitj脿 del formulari o contestada per correu electr貌nic, si no ha generat un nou tractament, fins que sol路liciti la baixa dels mateixos.

Reclamaci贸

Podeu presentar una reclamaci贸 adre莽ada a l鈥橝utoritat competent, mitjan莽ant la seu electr貌nica de l鈥橝utoritat https://sedeagpd.gob.es o per mitjans no electr貌nic.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari 茅s l'煤nic responsable de la veracitat i correcci贸 de les dades remeses, exonorant a la empresa de qualsevol responsabilitat referent a aix貌.

L'usuari ha de garantir i respondre, en qualsevol cas, de l'exactitud, vig猫ncia i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

TAMESIS FORKLIFT es compromet a l'煤s i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat dels mateixos, aix铆 com a donar compliment a la seva obligaci贸 de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteraci贸, p猫rdua, tractament o acc茅s no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecci贸 de dades.

DRETS

Qualsevol persona t茅 dret a obtenir confirmaci贸 sobre si a TAMESIS FORKLIFT estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

  • Sol路licitar l'acc茅s a les dades personals relatives a l'interessat
  • Sol路licitar la rectificaci贸 o supressi贸
  • Sol路licitar la limitaci贸 del seu tractament
  • Oposar-se al tractament
  • Sol路licitar la portabilitat de les dades.

Qualsevol persona t茅 dret a obtenir confirmaci贸 sobre si a TAMESIS FORKLIFT est脿 tractant dades personals que els concerneixen o no.

Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, aix铆 com a sol路licitar la rectificaci贸 de les dades inexactes o, si escau, sol路licitar la seva supressi贸 quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumst脿ncies, els interessats podran sol路licitar la limitaci贸 del tractament de les seves dades, en aquest cas 煤nicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumst脿ncies, els interessats podran sol路licitar la portabilitat de les dades. TAMESIS FORKLIFT far脿 arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'煤s com煤 i lectura mec脿nica. TAMESIS FORKLIFT deixar脿 de tractar les dades, excepte per motius leg铆tims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades cirscumt脿ncies i per motius relacionats amb la seva situaci贸 particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. TAMESIS FORKLIFT deixar脿 de tractar les dades, excepte per motius leg铆tims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a l鈥檈xercici dels drets de l鈥檌nteressat es posa a la seva disposici贸 la Sol路licitud d鈥檈xercici dels drets al tractament de dades personals adre莽ada a l鈥 Carretera de Artesa, s/n 鈥 43400 Montblanc 鈥 Tarragona, o per correu electr貌nic a tamesis@tamesisforklift.com acompanyat de fotoc貌pia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electr貌nic haur脿 de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

En els casos en qu猫 consideri que durant el tractament de dades per part de TAMESIS FORKLIFT s'han vulnerat els drets en mat猫ria de protecci贸 de dades de l'interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacci贸 en l鈥檈xercici dels seus drets, l'usuari pot presentar una reclamaci贸 davant l'Autoritat de Control en mat猫ria de Protecci贸 de Dades competent.

CESSIO DE INFORMACI脫 PERSONAL A TERCERS

Les dades personals no seran cedides a tercers sense una declaraci贸 de consentiment informat,ni es transferiran fora de la Uni贸 Europea.

XARXES SOCIALS

TAMESIS FORKLIFT compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, sent responsable en relaci贸 amb els continguts publicats. En cap cas TAMESIS FORKLIFT extraur脿 dades de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

ACCEPTACI脫 I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecci贸 de dades de car脿cter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de TAMESIS FORKLIFT en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Pol铆tica de Privacitat.

L'usuari del lloc web, mitjan莽ant el seu acc茅s al mateix, s'obliga a utilitzar-ho de conformitat amb les lleis i els usos del tr脿fic i respondr脿 de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseq眉猫ncia de l'incompliment d'aquesta obligaci贸.

CANVIS EN LA POL脥TICA DE PRIVACITAT

TAMESIS FORKLIFT es reserva la facultat de modificar aquesta Pol铆tica de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislaci贸 vigent en mat猫ria de protecci贸 de dades. En tal cas, TAMESIS FORKLIFT comunicar脿 al lloc web les modificacions introdu茂des amb raonable antelaci贸 a la seva posada en pr脿ctica.

Data darrera actualitzaci贸: 05/07/2018